פלטפורמה רובוטית, אוטונומית, ניידת למחקר וחינוך

רובוטים ניידים המשמשים למחקר, חינוך ופיתוח מוצרים

מאושר משרד החינוך לתכנית תחבורה חכמה

Applications

Education

Robotics R&D

Education

Robotics R&D