חברת רובוטיכאן הינה היבואנית רשמית של מוצרי רובוטיס, קוריאה בישראל הכוללים בין היתר את קו מנועי

.זרועות רובוטיות לביצוע משימות, למחקר ולתעשייה ,DYNAMIXEL PRO -ו  DYNAMIXEL