רובוטים חכמים למחקר

רובוט הקרמבוט מבצע חיקוי התנהגות קולקטיבים של נחיל רובוטים, הנובעת מהאינטרקציה בין רובוט הקרמבוט לסביבה

Applications

Swarm Robotic Research

Education

Academic Research

krembot explain