,בישראל FOXTECH חברת רובוטיכאן הינה היבואנית הרשמית של מוצרי

 .המשמשים לצילום אווירי מתקדם GAIA 160, D130 הכוללים מגוון מוצרי רחפנין ואנרגיה, ביניהם