חברת רובוטיכאן הינה היבואנית הרשמית של
בישראל FOXTECH  מוצרי
:הכוללים מגוון מוצרי רחפנים ואנרגיה, ביניהם
.המשמשים לצילום אווירי מתקדם GAIA 160, D130